MICHAŁ SYSKA - dyrektor OMS im. Ferdynanda Lassalle'a. Działacz społeczny i polityczny, publicysta. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył też Podyplomowe Studia „Prawa i Wolności Człowieka” organizowane przez Polską Akademię Nauk i Helsińską Fundację Praw Człowieka, a także Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Pisze pracę doktorską o lewicy postkomunistycznej. Członek zespołu "Krytyki Politycznej". Publikował na łamach m.in. „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, „Trybuny”, „Przeglądu”, „Bez Dogmatu”, „Myśli Socjaldemokratycznej”. Współpracownik antyfaszystowskiego pisma „Nigdy Więcej”. Koordynator kampanii „Szpitale dla ludzi, nie dla zysku!”. Organizator i uczestnik licznych - w tym międzynarodowych - konferencji i sympozjów poświęconych problemom politycznym współczesnego świata. Wydał "Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów?" (red., Warszawa 2007). Kontakt: syska[at]lassalle.org.pl.

 

dr SZYMON SZEWRAŃSKI - wicedyrektor ds. programowych OMS im. Ferdynanda Lassalle'a, pracownik naukowy, specjalista z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, interesuje się problematyką zrównoważonego rozwoju. Wykładowca m.in. zarządzania środowiskowego, ochrony środowiska, polityki i prawa ekologicznego, doradztwa ekologicznego, ochrony środowiska w gospodarce przestrzennej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech,  Francji, Włoszech, Finlandii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech i Słowacji oraz w instytucjach UE - Komisji i Parlamencie. Współpracował z administracją publiczną oraz ekologicznymi organizacjami pozarządowymi. Członek stowarzyszeń naukowych, kierownik i wykonawca projektów badawczych. Autor i współautor licznych prac naukowych i opracowań na rzecz gospodarki narodowej. Kontakt: szewranski[at]lassalle.org.pl.

 

RAJMUND NIWIŃSKI - wicedyrektor ds. organizacyjnych OMS. Politolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Były Sekretarz Generalny Socjaldemokracji Polskiej. Społecznie pracował nad projektem ustawy o sporcie kwalifikowanym. Działa na rzecz wolnego oprogramowania i swobodnego dostępu do informacji publicznej. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Koordynator kampanii „Szpitale dla ludzi, nie dla zysku!”. Kontakt: niwinski[at]lassalle.org.pl.

 

 

W S P Ó Ł P R A C O W N I C Y:

dr MAREK KRUKOWSKI biolog.

KRZYSZTOF STRYCZNIEWICZ – ekonomista.

dr KATARZYNA TOKARCZYK-DOROCIAK - specjalista ochrony środowiska.

dr BEATA GŁUCHOWSKA – specjalista z zakresu kształtowania środowiska.

ARTUR HEBDAhistoryk.

dr ROMUALD ŻMUDA - specjalista ochrony środowiska.